Missie en Visie

Missie & visie

Wij geloven dat de oplossing voor alle vragen in de zorg gevonden moeten worden in het samen doen. Niet één partij kan in haar eentje een passend antwoord formuleren op alle vragen en problemen binnen de zorg. Het beter maken van de zorg in de breedste zin van het woord, dat is waar wij ons elke dag met ontzettend veel plezier voor inzetten. Oranje is de kleur van verbinding, maar ook van vernieuwing. Daar staan wij voor en graag bekennen wij kleur door actief ons steentje bij te dragen aan duurzame zorgverlening.

Zorg kan en moet altijd beter. Dat begint al bij de personen en organisaties achter de zorg. Wanneer randvoorwaarden en uitgangspunten voor het leveren van zorg beter aansluit bij de vraag en het moment dan verbetert de zorg. Door praktische en werkende oplossingen te bieden aan aanbieders en verleners van zorg kunnen zij voor zowel hun bedrijfsvoering als de cliënt de beste zorg leveren. Samenwerken aan duurzame zorgverlening!

Wij hebben met Zorg van Oranje en JijZorgt een fijne en goede samenwerking. Samen proberen we er elke dag weer het beste van te maken!

Cosis Flex

Sinds ik jullie heb leren kennen is mijn leven zoveel beter geworden. Ik ervaar veel minder druk en stress in mijn werk, omdat ik weet dat ik altijd op JijZorgt en Zorg van Oranje kan terugvallen.

Threa – planner zorginitiatief de Bosk

Mijn ervaring met jullie als planners is erg positief een fijne samenwerking en altijd meedenken naar oplossing.

Marianne - Begeleider